חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
water-day

יום המים הבינלאומי

22 במרץ 2018 מערכת 0

יום המים הבינלאומי מצוין מדי שנה בתאריך 22 במרץ. היום מוקדש להעלאת המודעות לחשיבות המים בעולמנו. המים הם מאבני היסוד של החיים על פני כדור הארץ.

יום היערות הבינלאומי

יום היערות הבינלאומי

21 במרץ 2018 מערכת 0

יום היערות הבינלאומי מצוין מדי שנה בתאריך 21 במרץ. מטרת היום היא להעלות את המודעות לחשיבותם של היערות, העצים והשטחים הירוקים בעולמנו.

נטיעות ט"ו בשבט

ט"ו בשבט החג הירוק

30 בינואר 2018 מערכת 0

בעשורים האחרונים הפך ט"ו בשבט מעוד ציון דרך על לוח השנה ליום חג של ממש, והוא מציין את הקשר שבין האדם והסביבה, שמירה על איכות הסביבה ומחזור.

1 2 3 4