חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
נטיעות ט"ו בשבט

ט"ו בשבט החג הירוק

30 בינואר 2018 מערכת 0

בעשורים האחרונים הפך ט"ו בשבט מעוד ציון דרך על לוח השנה ליום חג של ממש, והוא מציין את הקשר שבין האדם והסביבה, שמירה על איכות הסביבה ומחזור.

1 2 3