חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
water-day

יום המים הבינלאומי

22 במרץ 2018 מערכת 0

יום המים הבינלאומי מצוין מדי שנה בתאריך 22 במרץ. היום מוקדש להעלאת המודעות לחשיבות המים בעולמנו. המים הם מאבני היסוד של החיים על פני כדור הארץ.

יום היערות הבינלאומי

יום היערות הבינלאומי

21 במרץ 2018 מערכת 0

יום היערות הבינלאומי מצוין מדי שנה בתאריך 21 במרץ. מטרת היום היא להעלות את המודעות לחשיבותם של היערות, העצים והשטחים הירוקים בעולמנו.

1 2 3 4