חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
water-day-2
אירועים

יום המים הבינלאומי

22 במרץ 2018 מערכת 0

יום המים הבינלאומי מצוין מדי שנה בתאריך 22 במרץ. היום מוקדש להעלאת המודעות לחשיבות המים בעולמנו. המים הם מאבני היסוד של החיים על פני כדור הארץ.

1 2 3 5