חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
יום שימור שכבת האוזון

יום שימור שכבת האוזון

14 בספטמבר 2017 מערכת 0

יום שימור שכבת האוזון הוא אירוע עולמי המצוין בכל שנה בתאריך 16 בספטמבר. מטרת היום להעלות את המודעות בנושא שימור שכבת האוזון.

1 2 3