חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
שעת כדור הארץ

שעת כדור הארץ

22 במרץ 2017 מערכת 0

שעת כדור הארץ היא אירוע כלל עולמי בו אנשים מכבים את האור למשך שעה אחת כדי להביע את דאגתם לעתיד כדור הארץ.

1 2 3 4