סיקור ידיעות וחדשות בנושא אנרגיה. פתרונות אנרגיה ירוקה ואנרגיה בת קיימא.