מפגע סביבתי מהו?

זיהום או פגיעה באופן המסב נזק לסביבה, וגורם לשינויי לרעה של פני הסביבה ותהליכים טבעיים בעולם. מפגעים סביבתיים פוגעים באיזון העדין הקיים בעולם החי והטבע, מסכנים את בני האדם ובעלי החיים, וגורמים לסבל ותחלואה.

מפגע סביבתי לרוב קשור לזיהום אוויר, זיהום הים והחופים, זיהום הקרקע, ואף רעש חזק ממקורות שונים.

מפגע סביבתי יכול להיות מתמשך והשפעתו תהיה ניכרת לאורך זמן רב. פעמים אחרות מדובר באירוע נקודתי של פגיעה בסביבה באופן חריג בעוצמתו.

תאונות בהן מעורבות מיכליות נפט, הן דוגמא לסוג הנקודתי וההרסני של מפגעים סביבתיים. נהוג לכנותן "אסון אקולוגי".

דליפת כימיקלים מצינורות פגומים במפעלי תעשייה, היא דוגמה נוספת לאירוע נקודתי בעל השפעה רבה על הסביבה.

מפגעים סביבתיים הם פעמים רבות תוצר לוואי של אורח החיים המודרני, ותרבות הצריכה העכשווית. אם בעבר מוצרים נועדו לשרת אותנו שנים רבות, כיום התחלופה מהירה מאוד. כפועל יוצא – כמות הפסולת אותה מייצר האדם רבה יותר.

האדם המודרני משאיר את חותמו בכל פינה אליה הוא מגיע על פני הכדור הזה. אמנם לא תמיד מתוך כוונה רעה, אנחנו לעיתים יותר ויותר תכופות "מצליחים" לפגוע בבית היחיד שלנו.

יחד עם זאת, לא תמיד ידו של האדם במעשה. מפגע סביבתי יכול להיווצר גם בעקבות אירוע טבעי כגון שריפות ענק, סערות, הצפות ועוד.

סוגי מפגעים סביבתיים נפוצים

זיהום אוויר

זיהום אוויר
אחד המפגעים הסביבתיים הקשים ביותר הוא זיהום האוויר. השפעותיו המזיקות של זיהום האוויר נמצאות במגמת עלייה מתמדת. אוויר הוא מקור החיים של בני האדם ובעלי החיים. נשימת אוויר מזוהם גורמת לירידה באיכות החיים, ולתחלואה רבה וקשה בקרב הציבור הנחשף אל המפגע הזה.

פליטה של גזים וחלקיקים שונים אל חלל האוויר על ידי מפעלים הופכת את האוויר למזוהם, וגוררת כאמור לתחלואה רבה ופגיעה קשה בטבע שסביבנו.

מאבקים רבים מתנהלים סביב הנושא הזה על מנת לנסות ולהקטין את זיהום האוויר. הדוגמה הידועה ביותר אצלנו בישראל, היא המפעלים המזהמים באזור מפרץ חיפה. לצערנו בעיה זו רחוקה מלהיות בעיה ייחודית של אזור חיפה.
זיהום אוויר
זיהום אוויר נגרם גם על ידי כלי הרכב הרבים הנעים בכבישים. כמות כלי הרכב החדשים הנוספים מדי שנה היא עצומה, והפגיעה הקשה באיכות האוויר כתוצאה מכך נמצאת במגמת עליה מתמדת.

זיהום קרקע


פסולת רבה, כימיקלים, וחומרים מסוכנים אחרים, מוצאים פעמים רבות את דרכם אל הקרקע. יחסו של האדם המודרני אל אימא אדמה הוא לא משהו שאפשר להתגאות בו בדרך כלל.

הטמנה באדמה של פסולת שמקורה בתעשייה ובאשפה ביתית, גורמת לזיהום קשה ובלתי הפיך של הקרקע לאורך שנים רבות.

תאונות וחוסר הקפדה על נהלי בטיחות מסתיימים בדליפת צינורות המובילים כימיקלים רעילים. חומרים אלה מחלחלים לאדמה ומזהמים את מי התהום אשר מגיעים אל הברזים בבתים של כולנו.

זיהום הים והחופים

זיהום הים
זיהום הים והחופים הוא אחד הסיפורים היותר עצובים של העת המודרנית.

הזרמת שפכים וכימיקלים מן התעשייה אל מי הים יכולה להתבצע באופן יזום, או במקרה של תאונה או הצפה של מובילי השפכים. בשני המקרים הפגיעה בים ובחופים היא קשה ביותר.

אנו עדים מזה זמן רב לשינויים קיצונים באוכלוסיות שלמות של בעלי חיים שוכני ים, ובמבנה האקולוגי הכללי של סביבת הים.

תאונות בהן מעורבות מיכליות נפט גורמות לנזק עצום על פני אזורים עצומים ברחבי הים והאוקיינוסים. תאונות אלה אשר נכון יותר לכנותן אסונות טבע, מטביעות את חותמן השחור על הים והחופים ומשנות אותם לתמיד. כולנו זוכרים בעצב את תמונות השחפים המכוסים בנפט, אשר מנסים לשווא לפרוש כנפיים.

מדובר בפגיעה שספק אם ניתן להתאושש ממנה. אסונות נפט שכאלה משנים את פני הים וגורמים להכחדת זנים שלמים של יצורים החיים בים או ניזונים ממנו.

דליפת חומרים מסוכנים

דליפת חומרים מסוכנים
חומרים מסוכנים המשמשים בתעשייה, עלולים לגרום למפגע סביבתי קשה בעקבות תאונות או רשלנות בהתנהלות איתם.

לעיתים הפגיעה בסביבה היא ממושכת, ויכולה אף לארוך שנים רבות.

חוסר הקפדה על פליטת מזהמים בתעשייה פוגעת באזורים נרחבים מסביב. פגיעה זו באה לידי ביטוי באחוזי תחלואה גבוהים יותר בקרב תושבי האזור, ושינוי המאזן האקולוגי הטבעי בסביבה.

יש לדעת כי חומרים רבים אשר נמצאים בשימוש ביתי כגון חומרי ניקוי שונים, גורמים לזיהום סביבתי בעקבות חוסר מודעות לדרכים הנאותות שיש לעבוד איתם.

מפגעי רעש

מפגעי רעש
מפגעים סביבתיים הקשורים ברעש יכולים להיגרם ממקורות רבים. ניתן לומר כי החשיפה למפגעי הרעש מלווה אותנו כיום בכל אשר נפנה.

דוגמאות למפגעי רעש הן רעש ממכונות בתעשייה, רעש מכלי תחבורה, רעש מטוסים, רעש שיפוצים ובניה, רעש הנגרם על ידי מערכות הגברה וכריזה, ועוד שורה ארוכה של מקורות רעש.

הגורמים למפגעי הרעש גם הם רבים ומגוונים. גורמים אלה כוללים בין היתר קבלני בנייה, אירועים המוניים ואירועי ספורט, מוסדות חינוך ועוד.

אנשי הרפואה תמימי דעים כי לרעש השפעה בריאותית מזיקה ביותר הן במישור הגופני והן במישור הנפשי. ככל שמשך החשיפה ארוך יותר עולה השפעתו המזיקה של הרעש.

מפגעי ריח

מפגעי ריח
עוד סוג של מפגע סביבתי קשה ונפוץ הוא מפגע הריח.

מעבר לאי הנוחות הנגרמת כתוצאה מחשיפה לריחות בלתי נעימים, מפגעי ריח לרוב מהווים סימן לכך שהאוויר אותו אנו נושמים מכיל חלקיקים וחומרים העלולים להיות מזיקים.

למפגעי הריח מקורות רבים, הכוללים בין היתר פליטת חומרים שונים על ידי מפעלי תעשייה, שריפת דלקים ואשפה ועוד.

מפגעי ריח מוגדרים בחוק למניעת מפגעים כ- "ריח חזק או בלתי סביר". במקרה של חשד לקיומו של מפגע מסוג זה, ניתן לערוך בדיקת ריח באמצעות מכשירי מדידה המסוגלים להעריך את עוצמת מפגע הריח.

החוק למניעת מפגעים

החקיקה הישראלית בנושא מפגעים סביבתיים מרוכזת סביב החוק למניעת מפגעים. חוק זה מהווה במקרים רבים את הבסיס לתובענות בנושא איכות הסביבה.

ניתן לעיין בנוסח החוק ובתיקונים שנוספו אליו מאוחר יותר באתר נבו ובמקומות רבים נוספים ברשת. [החוק למניעת מפגעים באתר נבו]

לסיכום

ראינו אם כן כי מפגעים סביבתיים יכולים ללבוש צורות ופנים רבות. למפגעים אלה השלכות כמעט על כל תחום בחיינו. החל מגרימת מחלות וירידה באיכות החיים, פגיעה במקורות מזון ומים, והפרת האיזון האקולוגי העדין בעולם.

יש בידי האדם יכולת להביא לשינויים גדולים במצב זה אם רק ישכיל לשנות את אורח החיים הבלתי מתחשב בסביבה שהוא מנהל – ואולי יש בעצם לומר, אורח החיים הבלתי מחושב.