כריתת עצים – מידע מניעה ואכיפה

כריתת עצים היא נושא שיש לו חשיבות והשפעה עצומה על איכות הסביבה. מעבר לתרומה האסטטית שמעניקים העצים לסביבה, הרי שיש להם תפקיד מרכזי במערכת האקולוגית בעולמנו. העצים אשר רבים מכנים אותם "הריאות הירוקות של כדור הארץ", תורמים לסינון כימיקלים רעילים מן האוויר אותו אנו נושמים. כריתת עצים וצמצום שטחים ירוקים באופן כללי, הן תופעות המשפיעות באופן מכריע על התחממות כדור הארץ.

מחקרים שנערכו בארה"ב העלו כי ריבוי עצים בנוף העירוני מפחיתים תופעות של דיכאון ומתח בקרב התושבים. תוצאות המחקרים מראות כי הדבר נכון במיוחד באזורים בהם מתגוררת אוכלוסיה ברמה סוציו אקונומית נמוכה. המחקרים שנערכו לאורך שנים רבות, העלו כי הוספת עצים בערים אלה הביאה לכך שתושבים הצהירו כי הם מאושרים יותר וחשים פחות מתח בחייהם. תופעה מדהימה אף ותר היא כי רמת קצב הלב של תושבים בערים כאלה ירדה. ניתן לראות אם כן כי לעצים השפעה פיזית ישירה על גופנו.

מדוע אם כן האדם פוגע במשאב כל כך חשוב?

כמו בהרבה מקרים אחרים בתחום איכות הסביבה, גם כאן נמצא שהסיבות הן בעיקר רווח כספי של מיעוט בעל ממון והשפעה, וחשיבה מוגבלת לטווח קצר.

במאמר זה ריכזנו עבורכם את המידע הנוגע לכריתת עצים, כדי שתוכלו להגן על עצים בסביבתכם מפני כריתה בלתי חוקית. המאמר מיועד גם למי שמתכוון לכרות עץ, גם אם מדובר בכריתת עצים בחצר או בגינה הפרטית בביתו, ורוצה להיות בטוח שהוא עושה זאת בהתאם לחוקים העוסקים בכריתת עצים בישראל.

כריתת עצים לפי החוק

החל משנת 2008 מוגנים כלל העצים הבוגרים בישראל במסגרת תיקון 89 לחוק התכנון והבניה. משמעות הדבר היא כי כל כריתה של עץ בוגר מחויבת בקבלת היתר מראש לכך. תיקון החוק קובע כי לא תאושר תכנית בניה אשר בתחומה קיימים עצים בוגרים, אלא לאחר בחינת האפשרויות להגנת העצים והתייעצות עם פקיד היערות.
ההגדרה של עץ בוגר היא כל עץ בגובה של לפחות 2 מטרים מעל הקרקע, אשר קוטר גזעו הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל הקרקע הוא לפחות 10 ס"מ.

פקידי היערות ותפקידם

האחריות לשלומם על העצים בישראל מופקדת בידיהם של פקידי היערות, הפועלים במחוזות השונים ובערים הגדולות במסגרת קק"ל.

בנוסף לכך פועל פקיד יערות ארצי במשרד החקלאות והוא ממונה על אכיפת החוקים והתקנות הנוגעים לעצים.

את רשימת פקידי היערות השונים ודרכי ההתקשרות עמם, ניתן למצוא באתר קק"ל

בקשת רישיון לכריתת עצים

לפי החוק הישראלי כל אדם, מוסד או ארגון המתכננים לכרות עץ, חייבים בהגשת בקשה לכריתה או העתקה של העץ המדובר. את הבקשה יש להגיש אל פקיד היערות של קק"ל בהתאם למיקומו של העץ או העצים. פקיד היערות בוחן את הבקשה ובהתאם למכלול השיקולים נותן את החלטתו והנחיות לביצוע.

כריתת עצים ללא אישור

כריתת עצים ללא קבלת אישור כאמור הנה עבירה פלילית בהתאם לחוק הישראלי.

יחידת פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות היא הממונה על ביצועו ואכיפתו של החוקים להגנת העצים. היחידה עוסקת במתן מענה לפניות הציבור והקניית ידע לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות, גופי תכנון וכו'.

דיווח ומניעת כריתת עצים

בכל מקרה בו אזרח נתקל בכריתת עץ או עצים יש ביכולתו לבקש לראות את רישיון כריתת העץ. במידה ואינו מקבל מענה או שהמענה אינו מספק ניתן לפעול בדרכים הבאות:

פניה אל פקיד היערות של קק"ל בהתאם למיקום האירוע

פקיד היערות המקומי יוכל לספק לכם מידע בנוגע לקיומו של היתר לכריתת העץ בו הבחנתם. כמו כן ינחה אתכם במידת הצורך לגבי דרך הטיפול המיטבית במקרה.

פרטי התקשרות עם פקידי היערות באתר קק"ל

פניה אל הרשות המקומית / פיקוח עירוני

הרשות המקומית על יחידת הפיקוח שלה מוסמכת לפעול במקרה של כריתת עצים בלתי חוקית. החוק מעניק לפקחים שהוסמכו לכך לפתוח בחקירה ואף להביא לתביעה נגד מבצע הכריתה הבלתי חוקית.

פניה אל משטרת ישראל

בסמכותה של משטרת ישראל לפעול נגד מפרי החוק ולהפסיק כריתה או העתקה של עצים בלא רישיון כחוק.

פניה אל פקיד היערות במשרד החקלאות

המחלקה הארצית של פקיד היערות במשרד החקלאות מופקדת על אכיפת החוקים להגנת העצים. המחלקה פותחת בהתאם לצורך בחקירה פלילית כנגד הגורם הכורת ואף מביאה אותו לדין.

דרכי התקשרות:

טל' 03-9485816
פקס 03-9485264
דוא"ל trees@moag.gov.il

אז איך כולנו יכולים לשמור על העצים?

באפשרותו של כל אחד מאיתנו לתרום למאמץ לשמירה על העצים. בכל מקרה בו נתקלים בכריתת עצים אפשר לדרוש לראות את היתר הכריתה ובמידת הצורך לערוך בירור מול פקיד היערות המקומי. זכרו כי כריתת עץ ללא קבלת רישיון מראש הנה עבירה פלילית.

מעבר לנושא כריתת העצים הבלתי חוקית, חשוב לשמור על בריאותם ורווחתם של העצים בסביבתנו. לעתים מתבצע פיתוח בסביבת העץ אשר עלול להוביל לפגיעה בעץ גם מבלי מגע ישיר עמו. עצים בוגרים נתונים לשורה ארוכה של פגעים העלולים לסכן את שלומם.

חשוב לקבל סיוע מן הגורמים המקצועיים במשרד החקלאות וברשות המקומית, מכיוון שטיפול נכון בעצים חייב להיעשות בידי אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון.

אנו באתר "סביבה" רואים בשמירה על העצים ערך עליון. במידה ונתקלתם בקושי בטיפול באירוע של כריתת עצים, הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת סיוע.