חדשות איכות הסביבה

עדכונים אחרונים:
water-day-2
אירועים

יום המים הבינלאומי

מערכת

יום המים הבינלאומי מצוין מדי שנה בתאריך 22 במרץ. היום מוקדש להעלאת המודעות לחשיבות המים בעולמנו. המים הם מאבני היסוד של החיים על פני כדור הארץ.

1 2 3 4 5 6 7