עיריית קריית ביאליק נתבעת בגין שימוש במפוחי עלים

מפוח עלים בקריית ביאליק (צילום: לימור כהן)
  • בבית המשפט המחוזי שבחיפה הוגשה לאחרונה כנגד עיריית קריית ביאליק תביעה, ובקשה לאשר אותה כתביעה ייצוגית, על סך 3.9 מליון שקלים. (ת"צ 5242-09-17)
  • התביעה שהוגשה באמצעות משרד עורכי דין ואנונו את זקבך, עוסקת בשימוש אסור במפוחי עלים שעושה לכאורה עיריית קריית ביאליק, ברחבי העיר ובסמיכות לאזורי מגורים, באמצעות עובדיה או מי מטעמה. כך לפי הנטען בבקשה ובכתב התביעה.
  • במידה ותתקבל התביעה תידרש העירייה לפצות את תושבי העיר.
  • עוד עולה מכתב התביעה – כשל מתמשך באכיפת החוק על ידי הרשויות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל ועוד.
  • תיקון החוק האוסר באופן מוחלט שימוש במפוחי עלים, נכנס אל תוקפו בחודש אפריל 2011. (תקנות למניעת מפגעים סע' 13א).
  • על הנזק הסביבתי, זיהום האוויר, והסכנות הבריאותיות שבשימוש במפוחי עלים כתבנו בהרחבה כאן.

התובעת העיקרית לימור כהן תושבת קריית ביאליק, מתארת בכתב התביעה מסכת של פניות חוזרות ונשנות אל גורמים שונים בעיריית קריית ביאליק, לרבות פניות אישיות ישירות אל ראש העיר אלי דוקורסקי, על מנת להביא להפסקת השימוש האסור במפוחי עלים באזור מגוריה.

לטענת התובעת כל אלה לא הביאו להפסקת השימוש במפוחי העלים.

כתב התביעה מוסיף ומתאר כיצד פנתה התובעת אל שורה ארוכה של גורמים ברמה הארצית, לרבות המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה, ומשטרת ישראל – בבקשה להביא להפסקת השימוש במפוחי עלים בעיר,

גם אלה לא הביאו מזור לטענותיה של התובעת, וכאמור היא נאלצה לפתוח בהליך משפטי נגד העירייה.

שאלות שראוי לשאול כבר עכשיו הן:

כיצד גופים עתירי משאבים ואמצעים כמו המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל, אינם מצליחים לאכוף את החוק בעניין מפוחי העלים?

מדוע אזרחים הגונים ומשלמי מיסים נדרשים לבצע את מלאכתם של גופי האכיפה, לכתת רגליהם אל בתי המשפט, ולשאת בהוצאות כספיות כבדות, על מנת להביא לאכיפת החוק?

תגובת עיריית קריית ביאליק

בתגובה אל פניית באי כוחה של התובעת, כפי שהיא מפורטת בנספחי כתב התביעה, דחתה עיריית קריית ביאליק את הנטען כלפיה.

עוד טוענת העירייה, כי היא אוסרת על קבלני גינון העובדים עבורה לעשות שימוש במפוחי עלים.

אולם נראה כי בידי התובעת נאספו לאורך תקופה ארוכה, ראיות מצולמות רבות לשימוש במפוחי עלים באזור בו היא מתגוררת, אותן צרפה אל כתב התביעה.

האם טענת העירייה כי אסרה על קבלני הגינון לעשות שימוש במפוחי עלים, מסירה מעליה את האחריות?

הטענה העולה מכתב התביעה היא, כי פעולות הניקיון שמבצעת העירייה הן חלק מחובותיה החוקיות, ומשום כך העירייה אינה יכולה להתנער מאחריות לשימוש במפוחי עלים אגב ביצוע פעולות ניקיון אלה.

קבלני הגינון העובדים עבור העירייה, כך לפי כתב התביעה, הם לא יותר מזרוע מבצעת המוציאה לפועל את עבודות הניקיון להן מחויבת העירייה בחוק.

בהסתמך על פסקי דין קודמים אשר נתנו בתביעות דומות, נראה כי בית המשפט אף הוא אינו מתרשם מטענות שכאלה, ומטיל (בצדק לדעתנו) את האחריות לפעולות הקבלנים – על העירייה השוכרת ומעסיקה אותם.

בסך הכול נראה כי יש הגיון בדבר, שהרי לא יתכן כי רשות מקומית לא תהיה מודעת במשך תקופה כה ארוכה לנעשה מתחת לאפה. גם אם אכן נאסר על הקבלנים לעשות שימוש במפוחי עלים, הדבר אינו פותר מן החובה לדאוג ולוודא כי הם נוהגים בהתאם.

יתרה מכך, פניותיה הרבות של התובעת המתועדות בכתב התביעה, מעידות כי הדבר הובא לידיעת בכירים בעירייה מזה זמן רב.

אי אפשר שלא לתהות – כיצד טופלו פניות אלה?

האם יתכן כי המפוחים הרועשים המעלים ענני אבק, חמקו מעניהם ומאוזניהם המיומנות של פקחי העירייה המסיירים ברחובות?…

מפוח עלים בית ספר
מפוח עלים בבית ספר יסודי בקריית ביאליק

היכן המשרד להגנת הסביבה?

לאור השימוש הרב במפוחי עלים בערי ישראל, כאמור שימוש בלתי חוקי, אי אפשר שלא להפנות אצבע מאשימה כלפי המשרד להגנת הסביבה.

המשרד אינו יוזם פעולות אכיפה בנושא מפוחי העלים, וגם כאשר כבר מגיעות אליו תלונות מפורשות ומגובות בראיות מצדם של אזרחים, נראה כי פעולתו אינה נחושה מספיק ולעתים אף מגיעה לכדי רשלנות.

זה כנראה לא עניין של מחסור במשאבים שכן המשרד להגנת הסביבה יודע לפעול בנחישות כנגד מפעלים מזהמים, קבלנים פרטיים ואחרים.

זה כנראה גם לא עניין של קשיי תקשורת, שכן בין בכירי המשרד להגנת הסביבה ועיריית קריית ביאליק מתקיים קשר קרוב ורציף.

ההיבט החוקי וההליך המשפטי

זו אינה הפעם הראשונה בה מוגשת תביעה ייצוגית כנגד רשות מקומית בנושא מפוחי העלים.

תביעה דומה שהוגשה לפני מספר שנים נגד עיריית נהרייה, הסתיימה בפשרה אשר לפיה התחייבה עיריית נהרייה לחדול לחלוטין מן השימוש במפוחי עלים. (ת"מ 25857-06-12)

מחובתה של רשות מקומית כגוף ציבורי לנהוג ביושר ובהגינות.

רשות ציבורית נדרשת לפעול בתום לב ובהגינות וסטייה מדרך זו חמורה מזו של גוף פרטי.

כאשר רשות ציבורית סוטה מדרך החוק, הרי שהיא פוגעת בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכות השלטון.

רשות מקומית העושה שימוש במפוחי עלים, אינה חוטאת רק בהפרת הוראת החוק האוסר על כך, אלא גם מועלת בסמכות האכיפה שהחוק העניק לה בדיוק לצורך מניעת שימושים כאלה.

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית סע' 2 א) קובע כי רשות מקומית גדולה תפעל לאכיפת חוקי הגנת הסביבה בתחומה. רשות מקומית גדולה היא עירייה או מועצה מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין עולה על 20,000 תושבים.

למרות התביעה – מפוחי העלים עדיין בשימוש בקריית ביאליק

ממידע שהגיע לידי חדשות איכות הסביבה נראה כי גם לאחר מועד הגשת התביעה כנגד העירייה, השימוש במפוחי עלים ברחבי העיר קריית ביאליק נמשך באין מפריע.

תלונת תושב בדף הפייסבוק של ראש העיר קריית ביאליק 29.9.2017 (צילום מסך)

כאמור, בידי חדשות איכות הסביבה נאספו עדויות מצולמות רבות לשימוש במפוחי עלים ברחבי העיר קריית ביאליק. בחלק מן המקרים אף מדובר בשימוש בבתי ספר וגני ילדים בזמן נוכחות הילדים במקום.

נתונים שמפרסם לאחרונה ארגון הבריאות העולמי מגלים כי זיהום סביבתי הורג יותר בני אדם מדי שנה מאשר כל המלחמות, אסונות הטבע, עישון ומחלות שונות יחדיו.
בראש המזהמים עומד זיהום האוויר. על פי ארגון הבריאות העולמי כל מוות תשיעי בעולם הוא תוצאה של זיהום אוויר.
2500 מקרי מוות מוקדם מדי שנה בישראל, כתוצאה מזיהום אוויר.

פיצוי לתושבי העיר – האומנם?

באם תתקבל התביעה הייצוגית במלואה, תשלם קופת עיריית קריית ביאליק את סכום התביעה בסך 3.9 מליון ₪ לתושבי העיר, בצירוף תשלום מיוחד לתובעת העיקרית בתיק, וכן שכר טרחה לבאי כוחה.

קופת העירייה היא למעשה רכוש הציבור והכספים אשר היא מכילה שייכים לציבור – תושבי העיר.

אם כך,

במידה ותתקבל התביעה, יעבור כסף מכיס אחד של תושבי העיר – הקופה הציבורית, אל כיס שני – הכיס הפרטי של כל אחד מתושבי העיר.

אין הכוונה חלילה להפחית מחשיבות התביעה, ההיפך הוא הנכון – יש לה ערך מרתיע לא קטן.

אבל יש דרך טובה יותר,

אחריות אישית של נושאי תפקידים, זיהמת – שילמת!

לאור זילות החוק וריבוי מקרי הפרת החוק בעניין מפוחי העלים, נראה כי יש מקום לשקול להטיל אחריות – אישית – על בכירים ונושאי תפקידים בעצמם, ולגרום להם לשלם מכיסם.

הכלים החוקיים לשם הטלת אחריות אישית על נושאי משרה ניהולית קיימים, וצריך רק להשתמש בהם.

פורום הרגולציה הסביבתית של משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, הביא לאחרונה כדוגמה לכך את החלטת בית המשפט להטיל אחריות אישית על קברניט ספינה במקרה של זיהום מי ים.

אם הכוונה היא באמת להילחם בתופעה הפסולה של שימוש במפוחי עלים, יש להטיל סנקציות כבדות על מי שמזהם את האוויר ולחייב אותם בקנסות כבדים באופן אישי. ניתן לשקול אמצעי ענישה נוספים כגון השעיית המזהם מתפקידו, ואף העברת המזהם מתפקידו.
====

מגמה ירוקה אלי דוקורסקי
מעט לאחר הגשת התביעה – ארגון פעילי איכות הסביבה "מגמה ירוקה" העניק תעודת הוקרה לאלי דוקורסקי ראש העיר של קרית ביאליק. דוקורסקי התבטא בעבר בחריפות כנגד המפעלים המזהמים במפרץ חיפה, ובהקשר זה אף איים כי העירייה תפסיק את חברותה באיגוד ערים להגנת הסביבה חיפה. (צילום מסך פייסבוק)

תגובות

מאת משרד עורכי דין ואנונו – זקבך המייצג את התובעת בתיק נמסר:

"מאז כניסת התקנה האוסרת הפעלת מפוחי עלים, משרדנו חתום על פסק הדין התקדימי המאשר תובענה ייצוגית בנושא.
כמו כן, משרדנו מתמחה בתובענות ייצוגיות ובנוסף לתובענה הייצוגית אשר הוגשה כנגד עיריית קריית ביאליק בעניין הפעלת מפוחי עלים, משרדנו הגיש בעבר מספר תובענות באותו הנושא כנגד עיריות אשקלון, חיפה ונהריה."

פנינו אל דוברת עיריית קריית ביאליק לצורך קבלת תגובה אך לצערנו זו לא נתקבלה עד רגע זה.

נזכיר כי העירייה כרשות ציבורית הממומנת מכספי הציבור מחויבת לשקיפות. במידה ותגיע לידנו תגובה העירייה, נפרסמה כמובן.

אנחנו בחדשות איכות הסביבה נמשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות התביעה ולדווח לכם.

כמה נתונים על קריית ביאליק:

1. קריית ביאליק היא עיר בצפון הארץ, אשר מתגוררים בה כ- 39 אלף תושבים. בשנים האחרונות נמצאת העיר במגמת התרחבות ובניית שכונות חדשות במסגרת הסכמי גג שנחתמו מול המדינה. מאז 2008 מכהן בתפקיד ראש העירייה אלי דוקורסקי.
2. ח"כ ירון מזוז אשר הנו תושב קריית ביאליק וחבר מועצת העיר לשעבר, מחזיק בתפקיד סגן השר להגנת הסביבה.
3. עידן מזוז, בנו של סגן השר להגנת הסביבה, מכהן כיושב ועדת איכות הסביבה במועצת העיר קרית ביאליק.
4. המשרד להגנת הסביבה הוא המשרד שהכניס את תיקון החוק האוסר שימוש במפוחי עלים.

ת"צ 5242-09-17

בבית המשפט המחוזי שבחיפה

בקרוב נביא פרטים חדשים בנוגע להתפתחות התביעה.

נדחה: דיון נקבע לתאריך 25.03.2018 בשעה 09:00
בפני כב' השופט רון סוקול סגן נשיא בית המשפט

שימו לב: הדיון פתוח לציבור הרחב

נדחה: דיון קדם משפט נקבע לתאריך 21.02.2018 בשעה 09:00
עדכון: הדיון הועבר אל סגן נשיא בה"מ מחוזי חיפה, כב' השופט רון סוקול.

נדחה: דיון קדם משפט נקבע לתאריך 16.01.2017 בשעה 11:00
בפני כב' השופט יגאל גריל

(הידיעה התקבלה באמצעות המייל הירוק של חדשות איכות הסביבה)

בחדשות איכות הסביבה עוקבים מזה זמן מה אחר נושא המפגעים הסביבתיים בעיר קריית ביאליק. הממצאים שאספנו מעידים על תמונת מצב קשה מאוד בעיר, ולא רק בנושא מפוחי העלים. בתקופה הקרובה נפרסם תחקירים נוספים על הנעשה בעיר.

תודה לקורא עוז שהפנה אותנו אל כתבה משנת 2012 שעוסקת בנושא מפוחי העלים בקריית ביאליק:
לקריאה באתר MyNet

(צילומי וידאו: לימור כהן)

מצאתם טעות בכתבה? יש לכם סיפור, צילום או סרטון מעניינים שתרצו שיתפרסמו?
שתפו אותנו במייל
sviva101@gmail.com

קבלו עדכונים מאתר סביבה ישירות למייל שלכם!

5 תגובות בנושא עיריית קריית ביאליק נתבעת בגין שימוש במפוחי עלים

יש לך מה להוסיף?

כתובת המייל שלך לא תפורסם


*